Våre tjenester 

Med nye regler for innleie, kan Prosjektrekruttering være løsningen


Har din bedrift tariffavtale og har godkjent innleie med tillitsvalg kan du benytte innleie av vikarer som før. Hvis dette ikke er på plass og du har behov for å bemanne opp i perioder, har BGB AS gode løsninger som som kan bistå dine behov.​


Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg her!

Bemanning


I BGBAS har vi dyktige medarbeidere med spisskompetanse innen forskjellige fagområder. Vårt mål er å gi deg som kunde flinke medarbeidere som passer inn både sosial og faglig slik at du får de nødvendige ressursene du har behov for.

Alle kan finne flinke folk. Vi finner de som passer.

Du slipper


• Arbeidsgiver- og personalansvar

• Lønn og feriepengeansvar

• Kostnader ved sykefravær

• Forsikringsansvar

• Økte utgifter som følge av fast ansettelse

Andre fordeler


• Dere sparer tid og penger på å søke etter kandidater

• Dere får en personlig rådgiver å forholde dere til

• Våre databaser gir rask tilgang på kvalifisert arbeidskraft

• Dere slipper arbeidskraft i nedgangstider

• Kvalitetssikrede prosesser

• Fleksibilitet

Rekruttering


Å rekruttere nye medarbeidere er et viktig, men også krevende valg. Dette krever erfaring og kunnskap. En vellykket rekruttering innebærer at din bedrift og dine ansatte får tilført akkurat den erfaring, kompetanse og nye impulser som trengs for deres utvikling av selskapet.

Våre tjenester inkluderer


• Avklaring av kompetanse- og personprofilkrav

• Annonsering og søknadsbehandling

• Førstagangsintervju

• Referansesjekk

• Presentasjon av aktuelle kandidater

• Hovedintervju sammen med dere

• Oppfølging

Du får


• Erfarne rådgivere

• Kvalitetssikrede prosesser

• En garanti om trygge søknadsprosesser

• Fleksible og skreddersydde løsninger

• Konkuransedyktige betingelser