Nye regler for innleie

Fra 1.april 2023 gjelder nye regler for innleie fra bemanningsforetak.


Kort fortalt begrenser de nye reglene adgang til innleie.
Innleie fra bemanningsforetak når arbeidet av midlertidig karakter oppheves. Det vil likevel fortsatt være lov å leie inn fra bemanningsforetak til vikariater, eller etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter som har tariffavtale med en stor fagforening.
Det samme gjelder dersom din bedrift har sykefravær som må dekkes inn, eller dersom du ønsker å ansette, men ikke får tak i riktig kompetanse

NHO har utarbeidet en veileder for innleie som beskriver de nye reglene godt 

Les veilederen fra NHO her